Sponsoring

De Scheffer Groep hecht veel waarde aan de samenleving. Niet alleen houden wij hier rekening mee in ons dagelijks werk, maar ook daarbuiten willen we hierin een belangrijke rol spelen en deel uitmaken van de wereld om ons heen.

Vanuit dat oogpunt hebben wij van augustus 2008 t/m juli 2009 gefungeerd als hoofdsponsor van FC Zwolle. Nadien zijn wij actief betrokken als co-sponsor va FC Zwolle, dat met ingang van seizoen 2012-2013 als PEC Zwolle verder gaat.

Naast PEC Zwolle sponsoren wij tal van andere regionale verenigingen, enerzijds om goodwill  te creëren en anderzijds om een bijdrage te leveren aan de sportieve ontwikkelingen binnen onze regio.

We zijn verheugd dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen aan onze maatschappij!