Om ruimte te maken voor de nieuwbouw van modeketen ”Zara”, heeft de Scheffer Groep het achterste deel van het monumentale pand van de voormalige bibliotheek gesloopt.

Een complex, binnenstedelijk sloopwerk. Met alle nodige aandacht voor de veiligheid, omliggende gebouwen en buurtbewoners. Omdat manoeuvreren met zwaar materieel op zich zelf al lastig genoeg is, laat staan in de drukke binnenstad, is er het hele werk gebruik gemaakt van verkeersbegeleiders. Om zo de zware transporten ongehinderd de stad uit te krijgen.

Om schade aan de naastliggende (monumentale) panden te voorkomen, zijn er door ons op diverse plekken trilling meters geplaatst. Deze waarschuwen door middel van SMS berichten wanneer er een te hoge trilling wordt gemeten.

Om de stofontwikkeling tot een minimum te beperken wordt er aan de bron met water gesproeid. Onze sloopmachine is uitgerust met 4 sproeiers voorop de arm, zodat deze bij het knippen van het beton het stof direct verneveld. Daarnaast wordt er vanaf de grond met een brandweerslang extra gesproeid.

Aansluitend aan de sloopwerkzaamheden hebben een bodemsanering uitgevoerd.

Doordat wij geen gebruik mochten maken van hakhamers hebben wij een laatste stuk van de fundering, een enorm blok beton met een vrachtwagen afgevoerd naar een erkende recycling. Wij zijn later met onze sloopmachine ter plekke gekomen om deze alsnog te kunnen verkleinen. Zie hieronder foto’s van dit uitzonderlijke transport.

Al het vrijkomende puin is door ons op een recycling locatie in de buurt van Zwolle gebroken. Het vrijkomende granulaat is in de nabije omgeving opnieuw toegepast bij diverse wegenbouw- en nieuwbouwprojecten.