Medio april 2017 is de Scheffer Groep gestart met de totaalsloop en asbestsanering van een 35.000m2 groot terrein aan de Winselingseweg in Nijmegen. Langs de Waal, direct naast de Waalbrug.

Nadat bij alle gebouwen op het terrein het asbest is gesaneerd, zijn wij gestart met de inpandige sloopwerkzaamheden. Alle vrijkomende afvalstromen worden per soort in het gebouw gesorteerd, om dit later met de sloopkraan gescheiden af te gaan voeren.

Over het gehele terrein lagen oude wegverhardingen (waaronder ca. 1350 ton teer houdend asfalt), zaten er oude funderingen in de grond, en lag er een aanzienlijke hoeveelheid verontreinigde grond. Alvorens wij met het slopen van de opstallen zijn begonnen hebben wij eerst het gehele terrein opgeschoond. Alle afvalstromen zijn op de juiste wijze afgevoerd naar erkende verwerkers.

Inmiddels is een groot deel van de bijgebouwen verdwenen en zullen wij een dezer dagen een start maken met het slopen van het kantoorgebouw. Dit gebouw is helemaal onder keldert, hier kunnen wij in de grond dus nog het nodige aan funderingen aantreffen. Wanneer de sloopwerkzaamheden gereed zijn zullen wij met onze mobiele puinbreker al het vrijgekomen puin ter plekke gaan breken. Het granulaat zal voor 85% op locatie worden hergebruikt, de overige 15% zullen worden hergebruikt in de nabije omgeving.