Totaalsloop, asbest- en bodemsanering

Halverwege februari j.l. zijn wij gestart met de totaalsloop, asbestsanering en bodemsanering van 102 woningen in de zogehete wijk ”t Getfert” te Enschede.
Het asbest is inmiddels allemaal gesaneerd en het eerste deel van de wijk reeds gesloopt en afgevoerd, de daarbijkomende bodemsanering is ook voltooid. Aansluitend aan deze werkzaamheden zullen wij het gehele terrein zeven door middel van een trommelzeef.

Uiterlijk 30-6-2016 zullen wij dit werk opleveren aan onze opdrachtgever.