Ook voor de minder leuke klusjes staan wij klaar om ons specialisme met u te delen!

Onlangs hebben we in ’t Harde een gierput gesaneerd, in de put zaten asbesthoudende betonpalen, door middel van een speciale zuigauto hebben we al het gier uit de put gezogen en afgevoerd. De put is na de sanering en vrijgave gesloopt en afgevoerd.

Status project: Gerealiseerd