Scheffer Groep sloopt, in opdracht van de gemeente Zwolle, het voormalig ”Combigebouw” pal naast het Centraal Station van Zwolle. Het gebouw moet wijken voor de aanleg van een nieuwe voetgangersbrug over het spoor.

De sloop van het Combigebouw moet hét duurzame sloopproject van Zwolle worden. Voor dit specifieke werk zijn een aantal aannemers geselecteerd, waarbij Scheffer Groep bij de aanbestedingsprocedure uiteindelijk als beste uit de bus is gekomen.

Aan de hand van een op voorhand opgestelde inventarisatie zijn alle vrijkomende materialen in kaart gebracht. Deze materialen worden bij uitvoering vakkundig gedemonteerd en getransporteerd naar een nieuwe locatie. Materialen die niet direct hergebruikt kunnen worden zullen hoogwaardig worden gerecycled. Zo wordt bijvoorbeeld het beton uit het gebouw weer toegepast in de productie van nieuw beton. Dit alles wordt geheel schriftelijk vastgelegd en bijgehouden en dit alles wordt vanuit de opdrachtgever gecontroleerd en getoetst door een externe instantie. Los daarvan heeft Scheffer Groep de Verificatieregeling Circulair sloopproject aangevraagd. Dit is een certificaat wat afgegeven wordt per project en waarmee wordt aangetoond dat het project duurzaam en circulair is uitgevoerd. Ook dit wordt getoetst door een externe (certificerende) instantie.

De prachtige ligging van dit project maakt het werk een stuk complexer. Het gebouw wordt ontkoppeld van een naastliggende parkeergarage en is omringt met het Centraal Station, een spoorbaan en aan de voorzijde een weg inclusief fietspaden. Scheffer Groep heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met dergelijke (binnenstedelijke) sloopprojecten. Waarbij wij gaan voor maximale veiligheid met minimale overlast.

Gedurende het project zullen wij via zowel deze pagina als via onze sociale media kanalen updates geven over de voortgang van dit project. Volg ons daarom ook op LinkedIn en Facebook!