Het voormalig ”Combigebouw” in Zwolle

Scheffer Groep heeft, in opdracht van de gemeente Zwolle, het voormalig ”Combigebouw” pal naast het Centraal Station van Zwolle gesloopt. Het gebouw, waar dagelijks meer dan 20.000 reizigers passeren, is de afgelopen jaren overbodig geraakt en heeft moeten wijken voor de aanleg van een nieuwe voetgangersbrug over de spoorzone van het Centraal Station. De sloop van het Combigebouw is hét duurzame sloopproject van Zwolle geworden. Voor dit specifieke project zijn door de gemeente Zwolle een aantal aannemers geselecteerd. Hierbij is Scheffer Groep, middels een aanbestedingsprocedure, uiteindelijk als beste uit de bus gekomen. Bij de gunning stond/staat duurzaamheid, circulariteit en veiligheid op één.

Werkplannen en Spoorwegwet vergunning

Omdat het gebouw zich met de achterzijde tegen de spoorzone aan bevond was hier de spoorwegwet vergunning van toepassing. Middels uitgebreide (werk)plannen heeft Scheffer Groep haar visie en werkwijze uitgewerkt op papier, maar ook gepresenteerd aan onze opdrachtgever en alle andere belanghebbende partijen. Zoals ProRail, AssetRail en NS Stations. Met complimenten en een formeel akkoord met nul op- of aanmerkingen stonden alle seinen op groen om direct aan te vangen met onze werkzaamheden.

Maximaal hergebruik en hoogwaardige recycling

Aan de hand van een op voorhand opgestelde inventarisatie zijn alle vrijkomende materialen in kaart gebracht. Deze materialen worden bij uitvoering vakkundig gedemonteerd en getransporteerd naar een nieuwe locatie. Materialen die niet direct hergebruikt kunnen worden zullen hoogwaardig worden gerecycled. Zo wordt bijvoorbeeld het beton uit het gebouw weer toegepast in de productie van nieuw beton. Dit alles wordt geheel schriftelijk vastgelegd, bijgehouden en gepresenteerd aan onze opdrachtgever, hier vanuit wordt het gecontroleerd en getoetst door een externe instantie. Los daarvan heeft Scheffer Groep de Verificatieregeling Circulair sloopproject aangevraagd. Dit is een certificaat wat afgegeven wordt per project en waarmee wordt aangetoond dat het project duurzaam en circulair is uitgevoerd. Ook dit wordt getoetst door een externe (certificerende) instantie.

Maximale veiligheid met minimale overlast

De prachtige ligging van dit project maakt het werk een stuk complexer. Het gebouw wordt ontkoppeld van een naastliggende parkeergarage en is omringt met het Centraal Station, een spoorbaan en aan de voorzijde een weg inclusief fietspaden. Scheffer Groep heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met dergelijke (binnenstedelijke) sloopprojecten. Waarbij wij gaan voor maximale veiligheid met minimale overlast. Een greep uit een aantal referentieprojecten zijn de: totaalsloop voormalig brandweerkazerne te Zwolle, totaalsloop van voormalig bioscoop De Kroon te Zwolle en het verwijderen van circa 2200 strekkende meter aan tramrails bij het Centraal Station van Amsterdam.

Gedurende het project zullen wij via zowel deze pagina als via onze sociale media kanalen updates geven over de voortgang van dit project. Volg ons daarom ook op LinkedIn en Facebook!

100%
Voortgang Project
160%
Tot nu toe behaald van Doelstelling Circulariteit Materialen