Duurzaamheid

Circulaire werkwijze

Bij het laten uitvoeren van sloopwerkzaamheden is een circulaire aanpak hedendaags belangrijker dan ooit.

Waarom goede materialen afvoeren en storten terwijl dit nog prima hergebruikt kan én moet worden? Hetzij direct of indirect. Scheffer Groep inventariseert op voorhand van een opdracht de te slopen objecten. Hierbij brengen wij gespecificeerd in kaart wat voor materialen er vrij komen en passen daar waar nodig onze werkwijze hier op aan. Aan de hand van de inventarisatie gaan wij opzoek naar nieuwe bestemmingen voor het materiaal. In veel van de gevallen (90%) worden de materialen op de locatie van herkomst opgehaald door de nieuwe eigenaar of bemiddelaar. Hierdoor besparen wij een boel transportbewegingen en wordt de kans op schade tot een minimum beperkt. De overige 10% wordt getransporteerd naar één van onze vestigingen voor eventuele bewerking en uiteindelijke verkoop.

Door de grote hoeveelheid beschikbare materialen zijn wij continu opzoek naar nieuwe afzetkanalen. Bent u bijvoorbeeld projectontwikkelaar, aannemer of een handelsonderneming en bent u opzoek naar (specifieke) gebruikte materialen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Machinepark

Wij blijven continu investeren in ons machinepark, deels ter uitbreiding maar ook ter verduurzaming. De afgelopen jaren heeft ons wagen- en machinepark een flinke upgrading gehad. Hierdoor voldoet een groot deel van ons equipment aan de strengste emissienorm, denk hierbij aan Stage V of Euro 6. Uiteraard werken wij waar mogelijk zoveel mogelijk met elektrisch materieel. De verbrandingsmotoren zijn bij een groot deel van het kleine equipment al vervangen door elektrisch, de komende jaren zal deze trend doorgezet worden bij het grote materieel, hetzij elektrisch of waterstof.

Klimaatneutrale brandstof

Voor wat betreft duurzaamheid op het gebied van brandstof, maken wij gebruik van de klimaatneutrale diesel TRAXX Zero. TRAXX Zero is een diesel die de CO2-uitstoot (4%) reduceert en de restuitstoot compenseert. Daarnaast reduceert TRAXX Zero de uitstoot van stikstof (-9,5%) en fijnstof (-5,3%), wat zorgt voor een lokaal schonere omgeving.

Het compenseren van de brandstof gebeurt door te investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten zoals waterkrachtcentrales. Deze combinatie van CO2-reductie en CO2-compensatie levert een klimaatneutrale diesel op waardoor netto geen CO2-uitstoot meer uitgestoten wordt.

Toekomst

De snelle en noodzakelijke verandering van lineair naar circulair brengt een ander begrip van bouwen en slopen met zich mee.

Dit zorgt ervoor dat partijen steeds vaker een samenwerking aangaan om grip te krijgen op de levenscyclus van materialen, gebouwen en infrastructuur. Bij het ontwerp wordt al rekening houden met de einde-levensfase van een gebouw en daarmee de herbruikbaarheid van de onderdelen ervan. We gaan dus meer demonteren en hergebruiken versus slopen en recyclen.

Dit is waar wij als Scheffer Groep dus ook energie in steken. De relatie met onze opdrachtgevers wordt transparanter en we investeren in nieuwe relaties.

We zien een verschuiving van de onderaannemersrol naar hoofdaannemer/adviseur en proberen in een zo vroeg mogelijk stadium van een project aan tafel te zitten om mee te denken en te adviseren over mogelijkheden en hergebruik. Zo bouwen we aan een vaste en intensieve, proactieve relatie met opdrachtgevers en ontwikkelaars.

Ontzorgen door kwaliteit en vertrouwen is ons vak!