Werken aan morgen

Scheffer Groep werkt Veilig en Vakkundig en is Veelzijdig. Deze termen staan centraal voor onze bedrijfsvoering waarin we streven naar de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Om dit te realiseren voor nu en in de toekomst, investeren we voortdurend in mens, materieel en opdrachtgever:

  • Onze medewerkers worden regelmatig algemeen en vakspecifiek bijgeschoold via interne en externe cursussen/opleidingen. Mede hierdoor zijn al onze bedrijfsonderdelen gecertificeerd.
  • We werken met motoren met de schoonste emissienorm en gebruiken CO2-arme dieselbrandstof. De resterende CO2-emissies worden gecompenseerd door investeringen in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Hiermee is ons wagen- en machinepark volledig energieneutraal.
  • Ons plan van aanpak per opdracht is zeer uitgebreid. We brengen de risico’s van tevoren in kaart, we beschrijven wat we doen om overlast te beperken, melden wat doen we met stof en vallend puin, beschrijven de mate van circulariteit die we mogelijk achten, bepalen de afvoerroutes en wanneer er wordt afgevoerd, et cetera.

Tijdens ons werk hechten we veel waarde aan de wereld om ons heen. Het milieu, duurzaamheid, circulariteit, maar ook onze nabije samenleving. Zo sponsoren we tal van regionale sportieve verenigingen en diverse goede doelen. Wij zijn blij om ook op deze manier een steentje te kunnen bijdragen aan onze maatschappij van morgen!

Sociale impact

Scheffer Groep voelt zich betrokken bij de samenleving. We zijn een maatschappelijk relevant bedrijf.

Door innovatieve slooptechnieken te ontwikkelen en hierdoor efficiënt(er), duurzamer of meer circulair te kunnen werken, verkleinen we de negatieve impact van ons werk en vergroten we onze bijdrage aan een betere toekomst.

Scheffer Groep vindt duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers belangrijk. Zo willen wij werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Dit zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Kennis en vakmanschap worden steeds belangrijker om de veranderingen in de maatschappij en in ons vakgebied bij te kunnen houden. Scheffer Groep neemt de sociale verantwoordelijkheid om mensen te blijven ontwikkelen en op te leiden. Hiernaast zijn wij een erkend leerbedrijf en zetten wij tevens op veel projecten mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Veel (sloop)projecten worden aangenomen waaraan een SROI-eis gekoppeld is. Dit is een verplichting om een deel van de aanneemsom te investeren in een maatschappelijk project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het te werk stellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.