Totaalsloop

Bij totaalsloop zorgt de Scheffer Groep ervoor dat de sloop zo milieuvriendelijk mogelijk uitgevoerd wordt. Een volledige scheiding van materialen, zoals glas, isolatiemateriaal, puin en hout, biedt het voordeel van maximaal hergebruik. Dankzij de strikte scheiding liggen de kosten van het afvoeren en verwerken van het materiaal dan ook een stuk lager.

Wanneer nodig, werkt de Scheffer Groep in de avond- en/of nachturen, om bijvoorbeeld winkelend publiek niet te storen of omwille van de voortgang van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever. Veiligheid voor onze medewerkers en omstanders staat altijd voorop. Wij werken met goedgekeurd materieel en schermen de locatie uitermate goed af. Onze medewerkers zijn allemaal in het bezit van het certificaat ‘Basisveiligheid (VCA)’. Daarnaast worden ze voortdurend opgeleid en bijgeschoold, zodat ze op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en slooptechnieken.

Voordat de sloopkogel op een object afgaat, zijn kozijnen, deuren en ramen al handmatig verwijderd, net als de leidingen. In een vijftal containers die buiten staan, wordt het materiaal per soort verdeeld. Pas wanneer een object volledig is gestript, is het tijd voor de spreekwoordelijke ‘sloopkogel’.

Door onze precieze manier van werken, kunnen we een compleet pand slopen zonder dat belendende gebouwen daarvan schade ondervinden. Onze medewerkers kunnen zelfs een waardevolle voorgevel behouden, terwijl de rest van het pand – inclusief fundering – wordt verwijderd.