Puin breken

De Scheffer Groep beschikt over de één na grootste rupsmobiele puinbreker ter wereld. Zo nodig kan deze 250 tot 300 ton puin per uur verwerken. Het volume sloopafval neemt daardoor fors af, waardoor minder milieubelastende verkeersbewegingen nodig zijn om dit af te voeren. Door het verwerken van het puin op locatie wordt bespaard op de kosten van afvoer en het elders laten verwerken van het puin.

Bij grote sloopwerken en op diverse inzamellocaties verwerkt de Scheffer Groep grof puin ter plekke tot granulaat. Elke dag verwerkt de machine 1200 tot 1600 ton, het puin van zo’n 20 eengezinswoningen. Aan de andere kant van de machine komt het gebroken materiaal in elke gewenste fractie tevoorschijn.

De machine breekt het grove puin tot het door de zeef kan. Deze zeef kan afgesteld worden op puinfracties van 12 tot 80 millimeter. Daarnaast beschikt de Scheffer Groep over een container mobiele puinbreekinstallatie. Deze is uitermate geschikt voor kleinere klussen en voor het breken van rest- en afvalproducten in de betonindustrie. Het materiaal wordt gebroken op fractie 0-12, 0-16 of 0-20, zodat het vervolgens weer als grondstof in de betonindustrie kan worden gebruikt of als fundering onder wegen en/of fietspaden.

Bij een puinbreekinstallatie hoort een team van specialisten die doorlopend met elkaar in contact staan. De machinist op de shovel zorgt ervoor dat het grove materiaal altijd binnen bereik van de kraan ligt, zodat de kraanmachinist dit in de puinbreker kan werpen. De kraanmachinist behoudt het overzicht en kan met één druk op de knop de hele installatie tot stilstand brengen. Een derde medewerker houdt vanaf de grond in de gaten of het proces goed verloopt. Ook neemt hij monsters van het granulaat, dat ter controle en keuring naar een laboratorium wordt gestuurd. Als het materiaal voldoet aan de strenge eisen wat betreft samenstelling en korrelverdeling, certificeert het laboratorium dit granulaat.