Infra en milieu

Infrawerkzaamheden sluiten uitstekend aan op de overige diensten van de Scheffer Groep. Zo graven wij bouwputten en maken we de grond na de sanering direct bouwrijp. Dit doen we op voormalige sloop- en op nieuwe locaties. Ook leggen we terreinriolering en drainage aan. Wanneer een bouwproject zijn voltooiing nadert, komen we de grond rondom het gebouw egaliseren en bestraten.

Als een locatie een nieuwe invulling krijgt, bijvoorbeeld na de sloop van een gebouw, is bodemsanering in veel gevallen noodzakelijk.

Al onze machines zijn standaard uitgerust met de juiste filters en overdrukapparatuur. Vervuilde grond vervoeren wij veilig naar gecontroleerde inrichtingen voor opslag en verwerking. Onze gespecialiseerde medewerkers hebben diverse opleidingen en cursussen gevolgd voor het werken met gevaarlijke stoffen. Zij weten hierdoor exact wat ze in welke situatie moeten doen.

De kennis van onze medewerkers zetten we ook in bij calamiteiten. Geregeld werkt de Scheffer Groep bij ongevallen samen met brandweer en schade-experts. Onze taak is ervoor te zorgen dat schadelijke en giftige stoffen zich niet kunnen verspreiden in de omgeving. Met onderdrukapparatuur en decontaminatie-units zorgen we ervoor dat onze mensen veilig en verantwoord hun werkzaamheden uit kunnen voeren.