Asbestsanering

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn.


Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen.

Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

  • De spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel wit asbest)
  • De rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven. De Russische stad Asbest is evenals de Canadese stad Asbestos (in de provincie Quebec) vernoemd naar dit natuurlijke product c.q. de verzamelnaam voor deze mineralen.

Asbest saneren is een vak apart. Beschermende kleding alleen is niet genoeg; enkel gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen. Goed op de hoogte van alle richtlijnen, zoekt de Scheffer Groep actief naar werkwijzen die effectiever en veiliger zijn dan de gebruikelijke. Dit heeft er meerdere keren toe geleidt dat de ‘Scheffer-aanpak’ door de arbeidsinspectie en certificerende instanties als voorbeeld is gesteld en als standaard manier van werken is overgenomen.
Het aantal panden in Nederland waarin asbest is verwerkt, is nog oneindig groot. Hoewel vroeger vooral de gunstige eigenschappen werden belicht, zijn we ons er tegenwoordig van bewust dat deze asbestdeeltjes zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Met onderdrukapparatuur houden wij de kleinste asbestdeeltjes onder controle. Snel, vakkundig en veilig verwijderen wij het asbest terwijl onze opdrachtgever gewoon door kan gaan met zijn dagelijkse activiteiten. Het verwijderde materiaal wordt veilig luchtdicht verpakt en door ons afgevoerd naar een gecontroleerde stortplaats.

Uit slooppanden verwijderen we eerst al het asbest, voordat het dak eraf gaat. Hierdoor blijft asbest saneren binnenwerk en wordt het geen buitenwerk waarbij asbestdeeltjes zich kunnen verspreiden in de omgeving. Bij elke sanering komt de Scheffer Groep feilloos door de inspecties en luchtmetingen, die worden uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria, de controle door de gecertificeerde instantie en de Arbeidsinspectie.

Voornamelijk woningbouwverenigingen, gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers schakelen Scheffer Asbestsaneringen B.V. in om woningen en bedrijfspanden asbestvrij te maken.